Solenergi

Solens energi kan direkt tas tillvara på två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Gemensamt för solel och solvärme är att anläggningarna kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90º skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15º upp till 60º från horisontalläget. En hög lutning innebär en högre instrålning då solen står lågt under höst, vinter och vår och en låg lutning innebär en högre instrålning under högsommaren. Det är viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Ska du installera solceller/solfångare på ditt tak behövs i regel inget bygglov så länge du installerar dem i takets lutning. Kontakta kommunens miljöstrateg för att få veta mer.

Läs mer om olika stöd under Bidrag och stöd.

Solceller i Älmhult

I Älmhult har vi för närvarande (2017) 27 solcellsanläggningar på totalt 218 kW. Vilket är cirka 12 W installerat per invånare. Som jämförelse hade Ödeshög kommun, Sveriges soltätaste, 72 W installerat per invånare förra året.

Solenergi i kommunorganisationen

Älmhults kommunorganisation har cirka 300 kW installerad solenergi på Haganässkolan (se bild nedan), Elmeskolan och nya idrottsskolan (2017-12-31). Under Evishinelänk till annan webbplats kan man se hur mycket el som produceras just nu på kommunorganisationens anläggningar. Alla anläggningar har ännu inte tagits i drift men beräknas köras fullt ut under 2018.

Förläsning den 3 oktober 2017 om solenergi

Presentation solenergiPDF (pdf, 47.5 MB), föreläsare Lars Andrén.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.