Avgifter inom socialtjänsten

När avgift för insatser från socialtjänsten beräknas, tas hänsyn till din inkomst.
Mer information om hur avgiften beräknas.

Avgiften för matabonnemang, matdistribution, serviceavgift, bostadsanpassningsintyg är däremot densamma för alla oavsett inkomst.

Avgifter


Matabonnemang (för dig som bor på vård- och omsorgsboende)

2 700 kronor i månaden

Serviceavgift (förbrukningsartiklar för dem som bor i vård- och omsorgsboende)

120 kronor i månaden

Matdistribution (för dig som bor i ordinärt boende)

65 kronor per portion

Bostadsanpassningsintyg

500 kronor per intyg

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.