Sammanträdesplan

Datum för årets sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, samt presidierna i de nämnder som saknar utskott.


Obs! Planen är ännu inte komplett, då alla nämnder inte har beslutat om sammanträdestider för 2019.

​Kommunfullmäktige

28 januari
25 februari
25 mars

29 april
27 maj
24 juni

26 augusti
30 september
28 oktober

25 november
16 december

Kommunstyrelsen

15 januari
5 februari
5 mars

9 april
7 maj
4 juni

13 augusti
10 september
8 oktober

29 oktober
3 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

22 januari
19 februari
26 mars

23 april
21 maj
6 augusti

27 augusti
24 september

22 oktober
19 november

Kommunstyrelsens personalutskott

21 januari
18 februari
18 mars

29 april
27 maj
19 augusti

16 september
14 oktober

18 november
16 december

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor - Älmhult, Markaryd, Ljungby

Värdkommun: Älmhult

14 januari
11 februari
11 mars

15 april
10 juni
12 augusti
9 september

14 oktober
11 november
9 december 

Gemensam överförmyndarnämnd - Ljungby, Älmhult, Markaryd

Värdkommun: Ljungby

24 januari
14 mars
24 maj

29 augusti
24 oktober
12 december

Kultur- och fritidsnämnden

24 januari

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Miljö- och byggnämnden

28 januari

Miljö- och byggnämndens presidium

 

Socialnämnden och socialnämndens utskott

Sammanträden i både nämnd och utskott

9 januari
23 januari
20 februari

20 mars
24 april
22 maj

19 juni
21 augusti
18 september

23 oktober
20 november
18 december 

Sammanträden endast i utskottet

6 februari
6 mars

10 april
8 maj
5 juni

10 juli (om det finns individärenden för beslut)
7 augusti
4 september

9 oktober
6 november
4 december

Utbildningsnämnden

10 januari
23 januari (heldag )
27 februari

27 mars
24 april
22 maj

20 juni
28 augusti
25 september

23 oktober
27 november
18 december

Utbildningsnämndens utskott

10 januari
6 februari
6 mars

10 april
8 maj
12 juni

14 augusti
4 september
9 oktober

6 november
4 december

Valnämnden

12 februari

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.