Så fungerar Älmhults kommun

Vad är en kommun och hur är den organiserad? Här hittar du information om kommunen och dess organisation.

En kommun är en demokratisk lokal samhällsorganisation inom ett begränsat geografiskt område. Man är medlem av kommunen om man

  • är folkbokförd i kommunen, eller
  • äger fast egendom i kommunen, eller
  • är taxerad till kommunalskatt i kommunen

Som medlem i kommunen har man både rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen.

Kommunen måste utföra vissa uppgifter enligt lag. Exempel på obligatoriska uppgifter är äldreomsorg, barnomsorg, utbildning, renhållning, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst. Andra uppgifter, såsom kultur-, fritids- och näringslivsaktiviteter, är frivilliga.

Organisation

Älmhults kommuns organisation består av två delar:

  • En politisk organisation med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I dessa sitter förtroendevalda politiker som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid.
  • En organisation som innefattar de olika förvaltningarna. I förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.

Politikerna fattar beslut om mål och riktlinjer och varje förvaltning organiserar sig för att på bästa sätt jobba mot de mål som politikerna bestämt. Det är alltså den politiska organisationen som styr de anställda i förvaltningarna. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och politikerna i de olika nämnderna beslutar sedan om hur förvaltningsorganisationen ska se ut.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.