Renhållningsavdelningen

Renhållningsavdelningen ansvarar för hämtning av sopor och slam samt skötsel av avfalls- och återvinningsanläggningar. Vårt arbete har utvecklats mycket sedan 1970-talet då praktiskt taget allt kastades på tippen. Idag arbetar vi med kretsloppsanpassning.

Miljöfarligt avfall tas om hand. Elektronik återvinns. Returglas transporteras till landets enda glasåtervinning i Askersund. Skidor, kläder och annat grovavfall blir till energi i Halmstads värmeverk.

Innehållet i de gröna soptunnorna värmer upp bostäder i Ljungby, och så vidare ....

De bruna soptunnor som sedan en tid kompletterar de gröna i tätorten är ännu ett steg mot kretsloppssamhället. Blöta potatisskal brinner inte särskilt bra. Däremot kan såväl potatisskal som köttben, räkskal, kaffe-sump och andra matrester omvandlas till biogas som värmer upp lokaler och bostäder.

Hushållsavfallet kastas i papperspåsar och placeras i den bruna tunnan. Tunnan töms varje vecka. Avfallet transporteras till Älmhults avloppsreningsverk där det omvandlas till biogas som till en början värmer upp avloppsreningsverkets egna lokaler.

En förutsättning för att processen ska fungera är att hushållsavfallet verkligen kastas i papperspåsar, och inte i plastpåsar, samt att inget annat än organiskt avfall kastas i de bruna tunnorna.

Samtliga hushåll i tätorten ansluts till systemet under 2005.

Målsättningen är att de bruna tunnorna om några år ska generera 1 000 ton organiskt avfall. Då kommer vi även att kunna sälja 3 000 mega-wattimmar gas till fjärrvärmeverket varje år. Det motsvarar uppvärmningen av 120 normalvillor.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.