Älmhults Kvalitet i Korthet

Effektivitet Information om projektet Information om projektet Tillgänglighet Tillgänglighet
Eva Ballovarre

Eva Ballovarre

Älmhults kommun ska vara en kommun där människor vill bo och leva och en kommun som attraherar nya invånare. Vi måste ständigt ta reda på våra styrkor och svagheter så att vi vet vi vilka områden vi behöver förbättra. Det gör vi genom att mäta våra resultat men också jämföra våra resultat med andra kommuner för att lära från dem som är bäst.

Kommunens övergripande mål är att vi ska vara 20 000 invånare år 2030. Därför är det viktigt att följa viktiga områden som påverkar kommunens attraktivitet.

Att vara tillgänglig för kommuninvånarna är viktigt för Älmhults kommun och det visar sig att vi är det i mätningen Kvalitet i korthet. Kommunen får goda resultat när det gäller att snabbt få svar på en fråga via e-post. Informationen på kommunens webbplats rankas högst i länet men ligger också högt när man jämför med samtliga kommuner i landet.

För att vi ska vara en kommun dit människor vill flytta så tycker vi det är viktigt att snabbt få tillgång till barnomsorg – detta lever vi upp till, då undersökningen visar att vi har korta köer till förskolan.

Vi ser även att vi har utmaningar, framför allt inom skolan. När det gäller kostnaderna så ligger vi under eller på riksgenomsnittet samtidigt som resultaten sjunker. Denna trend arbetar vi intensivt med att vända.

Vi ska fortsätta att mäta, jämföra och lära av andra för att göra vårt Älmhult bättre för oss som bor här och för de som vill flytta hit.

Eva Ballovarre

Ordförande i kommunstyrelsen.

 

Kvalitet i Korthet är indelad i fem områden: Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och information, Effektivitet samt Samhällsutveckling.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.