Stortorget

Stortorget har en viktig roll med sin placering vid stationen - i hjärtat av centrum.

I centrumutvecklingen ingår att Stortorget med stationsplan ska förnyas och bli mer välkomnande, tryggt och attraktivt. Stortorget ska vara en plats som välkomnar till Älmhult, där vi känner oss hemma och där vi vill vara.

Stortorget och stationsplan

I steg ett tog arkitektfirmorna Tema och Tyréns fram två förslag på utformning, på uppdrag av kommunen.

I steg två togs ett förslag fram med utgångspunkt ur arkitekternas förslag. Det sammanställda förslaget bygger på att arbetet sker i olika delar där skede 1 innefattar stationshuset, lekplats på torget och breddning av Norra Torggatan som leder till den mer omfattande helheten i skede 2 där bland annat den flexibla ytan flyttats upp och knyter an till Norra Esplanaden. Den flexibla ytan är den yta där man kan ha torghandel och evenemang.

Preliminär tidplan för Stortorget med stationsplan:

2017 – ideutveckling och framtagande av förslag på utformning. Förankring bland kommuninvånare, centrumgruppen och KS.

2018 – ett förslag ska upp till beslut i KS/KF. Budget och projektering.

2019 – ombyggnation av Stortorget med stationsområdet, etapp 1 (tre moment), kan påbörjas.

Skede 1 – Storttorgets utformning på kort sikt

Skede 2 – Stortorgets utformning på lång sikt

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.