Från insamling till ny produkt

Varje förpackning som du sorterar återvinns. Förpackningar lämnas vidare till olika sorteringsanläggningar, där sorteringen oftast sker manuellt. Sedan komprimeras, eller mals materialet ner till mindre bitar och transporteras till företag som tillverkar nya produkter.

Hårda plastförpackningar eftersorteras för hand. Man plockar bort det som är felsorterat, som exempelvis mjuk- eller hårdplast som inte är förpackningar. Sorterarna är förstås glada om det är bra sorterat och förpackningarna är någorlunda rena.

Förpackningarna eftersorteras sedan för hand där de delas upp efter plastkvalitet för materialåtervinning.

När hårdplasten är sorterad efter plastkvalitet maler man ner plasten och tillverkar plastregranulat i form av små kulor. De små plastkulorna utgör sedan råvaran till nya produkter, som kan vara lastpallar, möbeldetaljer, plank och diskborstar.

Visste du att ...

  • Metallförpackningar blir motordelar och järnvägsräls. Man sparar 75-95 procent av energiåtgången vid återvinning av metallförpackningar. Ungefär 40 procent av allt stål som produceras i världen kommer från återvunnet järnskrot
  • Pappersförpackningar återvinns. Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkat av återvunna pappersförpackningar. Pappersfibern är så stark att den kan återvinnas upp till sju gånger
  • Gammalt glas blir nytt glas. Glas går att återvinna hur många gånger som helst. Cirka 60 procent av det återvinningsbara glaset blir nya flaskor och cirka 40 procent blir nybyggnadsisolering. När återvunnet glas används som råvara krävs 20 procent mindre energi jämfört med ny råvara.
  • Gamla tidningar blir nya tidningar. Drygt 80 procent av alla tidningar och trycksaker återvinns. Pappersfibern från tidningar kan återanvändas fem till sju gånger innan den är utsliten och inte längre håller ihop. Energibesparingen vid återvinning är 70 procent jämfört med användning av ny fiber vid tillverkningen.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.