Ny renhållningstaxa 2019

Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor för avfallshantering i Älmhults kommun. Det innebär en höjning av avgiften för sophämtning på ungefär 200 kronor per abonnemang och år och att besöken på återvinningscentraler blir gratis för invånare.

I Älmhult görs en generell prishöjning av samtliga abonnemang för sophämtning under 2019. Samtidigt införs gratis besök på återvinningscentralerna för invånare. Företag kommer istället att kunna teckna ett särskilt företagskort för att lämna avfall på återvinningscentralerna.

Avgifter 2019

140-literskärl, hämtning varannan vecka: 1 930 kr/år

180-literskärl, hämtning varannan vecka: 2 107 kr/år

240-literskärl, hämtning varannan vecka: 2 712 kr/år

180-literskärl, hämtning var fjärde vecka: 1 473 kr/år

Vi förbereder för bättre service

Avgiften för sophämtning höjs av två anledningar. Från och med 1 januari går renhållningsverksamheten i Älmhults kommun över till ett gemensamt, kommunägt bolag, SSAM. SSAM kommer då ta över ansvaret för att hämta och behandla avfall i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. Bolaget har ett tydligt uppdrag att förbättra avfallshantering och service i sina ägarkommuner. Just nu förbereds det även för införandet av ett nytt insamlingssystem i kommunen – fastighetsnära insamling i fyrfackskärl. Fyrfackssortering innebär att vi hämtar förpackningar av plast, papper, metall och glas samt matavfall och restavfall hemma vid din villa. Det nya systemet införs under 2020.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.