Frågor och svar

Här har vi sammanställt frågor som ofta ställs kring förskola och skola. Frågorna har följande uppdelning:

Övergripande frågor

Vilken olycksfallsförsäkring gäller?

Alla barn och elever i Älmhults kommun är försäkrade av Länsförsäkringar. Läs mer här om vad som gäller.

Vad gäller om jag vill fotografera eller filma på en skolavslutning eller annat liknande tillfälle?

För att skydda barnens och elevernas personliga integritet är det inte tillåtet att utan särskilt tillstånd från förskolechef/rektor fotografera, filma eller göra ljudupptagning i de kommunala förskolorna och skolorna i Älmhult. Läs mer här om vad som gäller.

Var söker jag lediga jobb inom skola och förskola?

Vill du söka en ledig tjänst i Älmhults kommun hittar du de här: Lediga jobb

Om jag vill vikariera inom förskola eller grundskola, hur gör jag då?

Om du är intresserad av att vikariera inom förskola och skola, fyll i intresseanmälan via e-tjänst på www.almhult.se/vikariepoolen.

Hur hanteras mitt barns och mina personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen som gäller från och med den 25 maj 2018 (GDPR). Förordningen skyddar dig mot kränkning av din personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter. Förordningen medverkar alltså till rätten till ditt privatliv och skyddar dina personuppgifter så de inte kommer i ”orätta händer” eller används till andra ändamål än det först var tänkt. Utbildningsnämnden är ansvarig för personuppgifter inom skola och förskola.
Läs mer på www.almhult.se/gdprlänk till annan webbplats.

Var kan jag lämna synpunkter och klagomål?

Har du synpunkter, klagomål på det som händer i verksamheten vänder du dig i första till personal den skola eller förskola detta gäller. Är du ej nöjd med detta kan du använda vårt e-formulär för synpunkter och klagomål.
Här kan du läsa mer om synpunkter och klagomål samt fylla i e-formuläret.

Var hittar jag information om skolhälsovården?

Kontakt med och information om skolhälsovården hittar du på varje skolas hemsida samt på denna sida där du kan läsa mer.

Var kan jag läsa om läroplaner samt andra beslut som rör förskolan och skolan?

Mål- plan- & policydokument för både förskolan och skolan hittar du här där vi bland annat länkar vidare till Skolverket och andra myndigheter, men även de lokala beslut som kommunfullmäktige och utbildningsnämnd tagit. Läs mer om Mål- plan- & policydokument.

Var hittar jag skolans matsedel?

Matsedeln hittar du på varje skolas hemsida samt på sidan för alla matsedlar.

Hur ser läsårstiderna ut?

Förskolan

Vilken taxa gäller  för barnomsorg och fritids?

Den taxa som gäller finns på sista sidan i dokumentet  "Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem"PDF (pdf, 635.1 kB).

Vilka regler gäller för för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem?

Information om detta finns att läsa  i dokumentet  "Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem"PDF (pdf, 547.5 kB).

Hur ansöker jag om förskoleplats?

Ansökan om plats på förskola och pedagogisk omsorg gör du via kommunens e-tjänst minst fyra månader innan plats önskas. Här hittar du e-tjänsten.

Hur säger jag upp en förskoleplats?

Uppsägningstiden är 10 veckor och sker via kommunens e-tjänst. Här hittar du e-tjänsten.

Hur ändrar jag schema?

Hur ändrar jag inkomstuppgifter?

Det gör du via kommunens e-tjänst. Här hittar du e-tjänsten.

Ska jag betala avgift under sommaren?

Ja, avgift betalas 12 månader per år.

Läs mer här.

Varför ska jag betala mer i avgift under sommaren?

Eftersom allmän förskola endast gäller mellan september till maj ska avgift betalas enligt grundtaxan under sommarmånaderna. Läs mer här.

Vilka förskolor finns i kommunen?

Det finns 18 kommunala förskolor i kommunen varav en är internationell. Här hittar du alla kommunala förskolor.
Det finns en fristående förskola placerad i Virestad och Bråthult samt Kunskapsförskolan stom startar sommaren 2020. Här hittar du mer information om fristående förskolor.

Vad gäller när mitt barn är sjukt?

Ett barn som har feber eller är så trött och hängigt att hen inte orkar med vanliga aktiviteter, behöver stanna hemma och ta det lugnt. En infektion läker oftast bättre om barnet får vila och sova ut. På sidan Riktlinjer vid sjukdom kan du läs mer om vad som gäller.

Finns det någon öppen förskola i kommunen?

Ja, öppna förskolan Kotten hittar du på Storgatan 16 i Älmhult. Läs mer här.

Grundskola och fritidshem

Hur fungerar betyg?

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs. Läs mer här om hur betyg fungerar.

Hur kan jag beställa betygskopia?

Betygskopia beställer du via e-tjänst. Tänk på att göra beställningen i god tid. Här kan du göra beställningen.

Vad gäller för en elevs ledighet?

Om vårdnadshavaren begär ledigt för en elev får mentor/rektor bevilja sammanlagt högst tio dagars ledighet under ett läsår. Ansök om ledighet via e-tjänst och läs mer här om vad som gäller kring elevs ledighet.

Hur ansökar man om fritidshemsplats?

Ansökan om plats på fritidstplats gör du via kommunens e-tjänst minst fyra månader innan plats önskas. Det gör du via kommunens e-tjänst. Fritidshemmen är placerade på grundskolorna med åk F-6.
Ansök här via e-tjänst.

Hur säger jag upp mitt barns fritidshemsplats?

Uppsägningstiden är 10 veckor och sker via kommunens e-tjänst. Här hittar e-tjänsten.

Hur ändrar jag schemat på mitt barns fritidshemsplats?

Det gör du via kommunens e-tjänst.

Hur ändrar jag inkomstuppgift för mitt barns fritidshemsplats?

Det gör du via kommunens e-tjänst.

Behöver jag betala avgift under sommaren för mitt barns fritidshemsplats?

Ja, för varje barn med plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem debiteras en fast månadsavgift, 12 månader per år.  Information om detta finns att läsa  i dokumentet  "Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem"PDF (pdf, 547.5 kB).

Behöver jag ansöka om fritidshemsplats när mitt barn börjar förskoleklass?

Om ditt barn går på förskola idag och börjar förskoleklass i höst får ditt barn automatiskt fritidsplats. Om ni ej önskar platsen måste den sägas upp. Uppsägning gör du via kommunens e-tjänst.

Vilka grundskolor finns?

Det finns nio kommunala grundskolor i kommunen varav en är Internationell skola. Grundsärskolan är placerad på två skolor, åk 1-6 samt åk 7-9. Det finns även två friskolor i kommunen.
Här hittar du alla grundskolor.

Vad gäller kring val av skola?

Alla får plats i kommunal skola, men har rätt att välja. Övrigt om vad som gäller krings skolplacering, om val till friskola samt om inflyttning och utflyttning. Läs mer här om skolval.

Varför fick mitt barn inte plats på den skola vi valt i första hand?

Skolan hade fler sökande än platser. Det går bra att ställa sig i kö. Läs mer här om skolval.

Hur gör jag för att byta skola?

Du fyller i blanketten Byte av skola som finns här på denna sida om skolval.

Hur går jag tillväga om jag ska flytta till kommunen?

Du fyller i blanketten Inflyttning som finns här på denna sida om skolval.

Hur går jag tillväga om jag ska flytta från kommunen?

Du fyller i blanketten Utflyttning som finns här på denna sida om skolval.

Om vi flyttar från kommunen, får mitt barn gå kvar i sin skola i Älmhults kommun?

Eleven har rätt att gå klart terminen eller läsåret ut på den aktuella skolan i Älmhults kommun.

Inför nästa läsår kan ni ansöka om fortsatt skolgång i Älmhults kommun till nästa läsår. Eftersom vi har platsbrist på skolorna inne i centralorten tar vi endast emot elever från andra kommuner i mån av plats. Vi prövar varje enskild ansökan.

Ansökan gör du via denna blankett: Ansökan om skolgång i förskoleklass-grundskola i Älmhults kommun - avser barn ej folkbokförda i kommunen.PDF (pdf, 139.6 kB)

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö till en grundskola i Älmhults kommun?

Du fyller in blanketten Byte av skola och skickar in till kommunen. Handläggare registrerar sedan ert barn i kö och ni får hem en bekräftelse. Blanketten hittar du på denna sida om skolval.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig och sker utanför skoltid. Läs mer här och gör ansökan om modersmålsundervisning via e-tjänst.

Hur ser timplanerna ut för skolan?

Timplanen är en del av styrdokumenten för det svenska skolväsendet. Fördelningen av undervisningstiden mellan årskurserna beslutas lokalt. I Älmhult har vi en timplan för grundsärskolan och en timplan som är gemensam för alla kommunala grundskolor. Läs mer här om timplanerna.

Vad är nationella prov och när är de?

Syftet med de nationella proven är i första hand att bidra till en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Proven genomförs i åk 3, åk 6 och åk 9. På sidan om de nationella proven kan du läsa mer om vad de innebär, vilka ämnen som gäller samt när de genomförs. Läs mer om Nationella prov i grundskolan.

Gymnasiet

Hur fungerar det med skolskjuts för gymnasieelever?

Gymnasieelever kan få hjälp med resor till och från skolan i form av:
1. Eleven får ett skolkort
Läs mer här om Skolkort för buss och tåg.

2. Eleven åker med ordinarie skolskjutstransport för grundskolan (ej skolkort)

På Haganässkolans hemsida kan du även läsa om skolkort under Vanliga frågor och svarlänk till annan webbplats.

Hur ansöker man om inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg avser elever i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. Läs mer här och ansök om inackorderingstillägg.

Vilka gymnasieskolor finns i Älmhult?

Älmhults gymnasieskola heter Haganässkolan som du kan läsa mer om på www.haganasskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad innebär kommunens aktivitetsansvar för ungdomar?

Är du 16-20 år? Är du osäker på vad du vill göra? Vill du börja plugga igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Vill du få hjälp med att söka jobb? Funderar du på att hoppa av din gymnasieutbildning? Kommunens ungdomskoordinator kan hjälpa dig med dina framtidsplaner.

Läs mer här om Kommunalt aktivitetsansvar, vilket stöd kommunen erbjuder, kontakt med ungdomskoordinator samt vilket kommunens ansvar är enligt skollagen.

Fler frågor om gymnasiet

På Haganässkolans hemsida hittar du fler frågor och svar angående gymnasiet. Läs mer på Vanliga frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vuxenutbildning

Hur ansöker jag till vuxenutbildning?

Grundläggande vux, gymnasievux, SFI, Yrkesvux samt fler utbildningar kan du söka vi denna sida på www.haganasvuxenutbildning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var finns vuxenutbildningen i kommunen?

Vuxenutbildningen i Älmhult finns på Haganässkolan. Läs mer på www.haganasvuxenutbildning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag om studiemedel?

Från och med det år du fyller 20 år och studerar på komvux kan du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av en lånedel samt en bidragsdel. Läs mer på www.haganasvuxenutbildning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem får gå på särvux?

På särskild undervisning för vuxna, särvux, erbjudes särskild undervisning för vuxna till elever med intellektuell funktionsnedsättning. Särvux finns på Haganäsgymnasiet. Läs mer här om särvuxlänk till annan webbplats.

Särskolan

Vad är särskolan?

Särskolan är en egen skolform vilken är till för de barn som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapsnivå på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Särskolan omfattar den obligatoriska grundsärskolan och den frivilliga gymnasiesärskolan. Grundsärskolan består av två undervisningsformer, grundsärskolan och träningsskolan. Läs mer här om särskolan.

Hur antas mitt barn till särskola?

Ställningstagandet till rätten att välja denna skolform förutsätter en professionell helhetsbedömning av eleven. Bedömningen grundar sig på fyra utredningar, pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk.  Läs mer här om särskolan.

Finns gymnasiesärskola i Älmhult?

Ja, gymnasiesärskolan finns på Haganäsgymnasiet där det går att välja individuellt programmet samt tre nationella program. Läs mer på www.haganasgymnasiet.selänk till annan webbplats

Skolskjuts

Hur ansöker jag om skolskjuts för mitt barn?

Du ansöker om skolskjuts via kommunens e-tjänst.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Hur långt måste mitt barn ha till skolan för att få skolskjuts?

För att en elev ska få skolskjuts beror på avståndet från elevens hem till elevens skola samt elevens ålder. Detta gäller utanför tätortsområde, det vill säga ej inom Älmhults tätort.
Här kan du läsa mer om de avstånd som gäller.

Måste jag meddela om jag flyttar under pågående läsår?

Kontakta skolskjutshandläggare och meddela från och med när ni flyttar. Skolskjuts avslutas. Behöver ni skolskjuts från den nya adressen lämnar ni in ny ansökan.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Jag vill säga upp skolskjutsen helt, hur gör jag?

Skicka e-post till skolskjuts@almhult.se och meddela från och med när skolskjutsen ska upphöra.

Mitt barn har valt friskola, behöver jag skicka in ansökan om skolskjuts?

Ja, ny ansökan skickas in varje läsår. Ansökan görs senast 20 mars. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Mitt barn har rätt till skolskjuts enligt skollagen – ska jag ändå skicka in ansökan?

Ja, när ditt barn börjar F-klass eller när hen ej haft skolskjuts tidigare. Ansökan görs senast 20 mars. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Får jag skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende?

Ja, om eleven har ett regelbundet, likvärdigt fördelat och varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. Skolskjuts ges endast från adresser där avståndskriterier uppfylls och ligger inom Älmhults kommun. Ny ansökan inför varje läsår görs senast 20 mars. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Får jag skolskjuts från fritids?

Ja, elever som är inskrivna på fritidshem och bor i Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck och Pjätteryd har möjlighet att ansöka om fritidsskjuts till och från hemortens förskola. Avresa från fritids är ca kl. 16.00. Ansökan görs inför varje nytt läsår, senast den 1 juni. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Får jag skolskjuts inom tätorterna Diö, Liatorp eller Älmhult?

Nej, ingen skolskjuts beviljas inom tätorterna.

Mitt barn ska gå på modersmålsundervisning och behöver skjuts dit och tillbaka till skolan, hur gör jag?

Ansökan görs på särskild blankett, ”Ansökan om skjuts till modersmål”. E-tjänst finns.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Hur länge kan man få vänta på ett besked om skolskjuts under pågående läsår?

Det kan ta upp till tre veckor.

Hur länge kan man få vänta på ett besked om skolskjuts inför nytt läsår?

Ansökningar behandlas löpande under våren. Beslut kommer under sommarlovet.

Mitt barn har skadat sig och behöver skolskjuts, hur gör jag?

Ni kontaktar Länsförsäkringar, tfn 0470-720000, mail info@LFkronoberg.se. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.
Läs mer om olycksfallsförsäkring.

Mitt barn har blivit sjuk/opererats och behöver skolskjuts, hur gör jag?

Ansök om tillfällig skolskjuts och bifoga ett läkarintyg där det framgår vilken typ av skjuts som är nödvändig.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts

Kan förälder få ersättning för att köra sitt barn själv om skolskjutsen inte kommer?

Nej, det kan man inte.

Mitt barn har fått förändrad på- och avstigningsplats jämfört med ifjol. Varför?

Det kan det vara så att barnet fått en annan avståndsgräns på grund av ålder.

Jag har fått besked om att mitt barn inte fått skolskjuts. Vi har en farlig skolväg som barnet inte kan gå efter. Vad gör jag då?

Man kan ansöka om prövning av skolskjuts och då har man även rätt att överklaga ett negativt beslut till Förvaltningsrätten i Växjö.

Mitt barn går på Internationella skolan/Montessori och har inte fått skolskjuts. Vi anser att barnet ska ha det, vad gör jag?

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat och beviljats sådant val har rätt till skolskjuts om det inte får ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Blir skolskjutsen dyrare till den valda skolan än till anvisad skola saknas rätt till skolskjuts. Ansökan görs senast 20 mars. E-tjänst finns. Man kan ansöka om prövning av skolskjuts och då har man även rätt att överklaga ett negativt beslut till Förvaltningsrätten i Växjö.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts.

Jag ska flytta till Älmhults kommun vad gör jag för att mitt barn ska få skolskjuts?

Du skickar in en ansökan om skolskjuts via kommunens E-tjänst. Observera att det kan ta upp till 3 veckor innan skolskjuts kan administreras.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts.

Vi kommer att flytta, men vill att barnet ska få gå kvar på sin vanliga skola. Vad händer då med skolskjutsen?

Elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen anvisat och beviljats sådant val har rätt till skolskjuts om det inte får ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Blir skolskjutsen dyrare till den valda skolan än till anvisad skola saknas rätt till skolskjuts. Observera att det kan ta upp till 3 veckor innan skolskjuts kan administreras.

Bussen/taxin kommer sällan i tid, vad ska jag göra?

Om något inte fungerar behöver vi tydlig information med dag, klockslag, fordon, händelse, etc, för att på ett bra sätt kunna utveckla verksamheten. Meddela störningar till skolskjutshandläggare.
Information, ansökan och kontakt Skolskjuts.

Om skolkort för buss och tåg på gymnasiet

På Haganässkolans hemsida kan du läsa mer om skolkort för buss och tåg under Vanliga frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.