Violens förskola

Välkomna till Violens förskola 

Bild på barn som målar

Violen är tätortens minsta förskola, vi har två stycken avdelningar. Pärlan med 1-3 åringar och Diamanten med 3-5 åringar. Väster om oss har vi Gemöskolan som närmsta granne och österut har vi skogen – naturen.

Utbildningsförvaltningen prioterade mål

  • IKT-information, kommunikation, teknik
  • Jämställdhet – normkritiskt tänkande

Prioriterade områden för läsåret 2017-18

  • Utveckla våra lek- och lärmiljöer, utifrån barnens intressen
  • Ömsesidig respekt
  • Medveten motorisk träning

Det GODA MÖTET är viktigt för oss! I möten ser vi varandra, lyssnar och har roligt tillsammans. Vi vill ha en välkomnande och trygg miljö för allas trivsel och lärande

Vi har en fin stor gård, med både organiserade lekmiljör samt en del är naturgård. Vi har möjlighet att längre fram använda skolans idrottshall. Att röra på sig är viktigt! 

Hänvisning till förskolechef Malin Turesson 0476-55 107

Kompetensutvecklingsdagar

  • 30 augusti 2019
  • 6 december 2019

Violens dokument

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.