Förskola & hem

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen." (Lpfö98/10)

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi vill gärna ha en öppen och nära kommunikation med dig.

Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på vår verksamhet.

Hos oss blir du alltid bemött av  engagerade och professionella pedagoger.

Inskolning

Det är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt individuella. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till då det beror helt på barnet och den befintliga gruppen.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett uppföljningssamtal om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per år erbjuder vi utvecklingssamtal där vi samtalar kring barnets trivsel, utveckling och lärande samt förskolans verksamhet. Under sista året på förskolan erbjuder vi även ett avslutningssamtal där vi sammanfattar barnets tid hos oss. Det förs minnesanteckningar av samtalen som vårdnadshavaren får ta del av om så önskas.

Information

Den dagliga kontakten när du lämnar och hämtar dina barn är värdefull för oss då vi samtalar om hur ditt barn mår och hur dagen har varit. Som förälder får du även information om vad som händer i verksamheten via Instagram, vår hemsida samt info-brev från förskolan.

För oss är det viktigt att du som förälder känner dig delaktig i förskolans verksamhet.

Föräldramöten

Både på höst-och vårterminen har vi olika familjeaktiviteter/föräldramöte.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.