Organisation

Veckomöte

Förskolechefen leder mötet varje fredag kl.9.00–9.30, representanter från varje avdelning deltar. Här delges information mellan avdelningar och beslut fattas i vissa gemensamma praktiska frågor.

Avdelningsreflektion

Varje avdelning har 1,5 timme gemensam reflektion per vecka. Under den tiden tar personal från en annan avdelning eller vikarier hand om barnen.

Egen reflektion

Varje pedagog har 1,5-2 timmar för egen planering och reflektion varje vecka.

Arbetsplatsträff

Varje fredag träffas personalen gruppvis (1 grupp/vecka) mellan 9.30-11.00. Mötena har en stående agenda.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra fyra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år.

Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året.

För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

Förskola på sommaren och julen

Under sommaren har personal inom barnomsorgsverksamheten rätt enligt avtal att ta ut semester. Det kan innebära att barnets förskola stänger verksamheten i fyra veckor. När detta inte sammanfaller med vårdnadshavares semester erbjuds barnet plats på en annan förskola i tätorten som har sommar öppet. Detta gäller också vid jul.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.