Förskola & hem

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas
rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen." (Lpfö98/10)

Inskolning

Det är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska skolas in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per år erbjuder vi utvecklingssamtal där vi samtalar kring barnets trivsel, utveckling och lärande samt förskolans verksamhet. Under sista året på förskolan, eller om du slutar, erbjuder vi även ett avslutningssamtal där vi sammanfattar barnets tid hos oss. Det förs minnesanteckningar av samtalen som vårdnadshavaren får ta del av om så önskas.

Information

Vårdnadshavarna ska veta hur deras barns dag på förskolan har varit. Skriftlig information skickas ut regelbundet via e-post från alla avdelningar. Från förskolechefen kommer information minst en gång per termin.

Föräldramöten

Både på höst-och vårterminen har vi olika familjeaktiviteter/föräldramöte.

Föräldraråd

Målet med föräldrarådet är att skapa ett forum där förskolan och hemmet gemensamt verkar för en trygg, positiv och utvecklande förskolemiljö för allas barn. Där ni vårdnadshavare är välkomna att diskutera aktuella frågor och få aktuell information om verksamheten.

Syftet med föräldrarådet är att vårdnadshavarna ska ha möjlighet att påverka och utveckla samarbetet mellan förskola och hemmet, samt bli delaktiga i verksamheten. Föräldrarådet är ett rådgivande organ och har ingen beslutanderätt. Medlemmarna i föräldrarådet är förskolechef, personalrepresentanter och föräldrarepresentanter.

1-2 träffar/termin - nästa möte är 23/1 2019 kl.17.30-19.00

Föräldrarådets uppgifter

  • Vara språkrör mellan föräldrar, personal och ledning
  • Lyfta fram förslag, synpunkter och aktuella frågor från övriga föräldrar i respektive barngrupp.

Föräldrarådsrepresentanterna är:

  • Myran – Therese Lynghagen (Charlie) och Therese Petersson (Lily)
  • Nyckelpigan – Majken Fokdal (Olivia)
  • Fjärilen – vakant
  • Sländan – vakant
  • Humlan – Saralisa Bohlin Widing (Frans), Helena Fernegård (Lina)
  • Flugan – Majken Fokdal (Viggo)
  • Snigeln – vakant
  • Skalbaggen – Olga Nawroth (Elisa)

Tar gärna kontakt med någon av representanterna om det är frågor eller tankar som ni vill föra fram. Liljebacken.foraldrarad@gmail.com  


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.