Häradsbäck (Solrosens förskola)

Solrosens förskola ligger i Häradsbäck, cirka 2,5 mil öster om Älmhult. Förskolan består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

I anslutning till gården ligger skogen och elljusspåret där vi spenderar mycket tid, både i den fria leken och i den planerade verksamheten. Miljön i skogen bidrar bland annat till att språket och fantasin utvecklas, motoriken tränas och leken berikas. Barn lär av varandra och vi ser detta som en stor tillgång i hela vår verksamhet.

"Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande" (Lpfö 98:7).

Vårt mål på Solrosens förskola är att barnen ska ha möjlighet att efter sin förmåga kunna påverka verksamhetens utformning.

"I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten" (Lpfö 98:12).

Kompetensutvecklingsdagar

  • 30 augusti
  • 6 december

Solrosens dokument

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.