Vitsippans förskola

Vitsippans förskola byggdes till och renoverades 2013. Idag består förskolan av sex avdelningar sedan Uteförskolan Kojan fick nya lokaler i februari 2017. Kom gärna och besök oss! Kontakta vår förskolechef och bestäm en lämplig tid för besöket.

Vitsippan ligger intill ett vackert naturområde, Haganäsområdet, som ger oss stora möjligheter till många omväxlande naturupplevelser. Stor skog, öppna fält, gångstigar och varierad terräng. Om du besöker oss på våren kommer du att förstå varför vår förskola heter Vitsippan…

Vårt övergripande mål med verksamheten är att genom leken ha roligt och lära för livet.

Vi vill att ditt barn ska

  • Känna trygghet inom sig själv och i gruppen
  • Uppleva gemenskap och glädje
  • Utveckla sina personliga kompetenser genom att vi fångar upp och utvecklar barnens intressen
  • Använda alla inneboende förmågor


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.