Förskola och pedagogisk omsorg

Välkommen till Älmhults förskolor och barnomsorg!

Varje barns förmåga och erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för våra förskolors verksamhet. I Älmhults kommun finns arton kommunala förskolor, två familjedaghem och en öppen förskola.

Förskolan

Förskolan vänder sig till barn från ett till fem år. Vårt uppdrag är att ge ditt barn en bra start i livet och att lägga grunden för ditt barns livslånga lärande. Förskolan stimulerar barnens lärande och utveckling genom att bland annat arbeta med språk, kultur, miljö och jämställdhet. Den pedagogiska verksamheten styrs av de nationella styrdokumenten.

Pedagogisk omsorg - Familjedaghem

Pedagogisk omsorg inebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem. Barngruppen består oftast av fem till sex barn i åldern ett till sex år. Dagbarnvårdarna arbetar med att ge alla barn omsorg, omvårdnad och fostran samt goda möjligheter till lärande. De nationella styrdokumenten för förskolan är vägledande, men inte bindande.

Öppen förskola

Den öppna förskolan vänder sig till dig som har barn upp till sex år. Vår öppna förskola heter Kotten och drivs inom Familjecentralen, som är ett samarbete mellan Älmhults kommun, Region Kronoberg och Achima Care AB.

Regler och ansökan

Du har rätt till förskoleverksamhet för ditt barn om barnet är skrivet i Älmhults kommun och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig eller sjukskriven. Regler och avgifter, på svenska och engelska, för förskola och pedagogisk omsorg hittar du nedan.

Regler och avgifter, på svenska och engelska, för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

När ska jag ansöka?

För att ditt barn ska få en plats i januari behöver du söka senast den 1 september. Om ditt barn ska börja i augusti behöver du söka senast den 1 mars.

Ansök eller ändra schema

Älmhults kommun har en e-tjänst som ger dig som har barn på förskola eller fritidshem möjlighet att själv kunna ansöka eller ändra ditt schema direkt på webben. Det här kan du göra:

  • Ansöka om plats till förskola
  • Ansöka om plats till fritidshem
  • Se dina barns aktuella platser och scheman
  • Ändra schema
  • Ändra inkomstuppgift
  • Säga upp din plats

Klicka här för att komma direkt till portalen och logga in! länk till annan webbplats


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.