Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningen är fördelad på tre terminer och består av 1 550 poäng, vilket motsvarar heltidsstudier. Inom ramen för utbildningen ingår 12-15 veckors praktik i form av APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Vi erbjuder både traditionell utbildning och utbildning på halvdistans. Du får under utbildningstiden kunskaper som gör dig anställningsbar som undersköterska. Utbildningen förbereder företrädesvis till arbete inom äldreomsorgen. Utbildningen ges inom ramen för Vård- och omsorgscollage. Lägst betyget E i minst 1 500 poäng samt ett godkänt gymnasiearbete ger diplom.

Nationella kurser/gymnasiekurser, 1550 poäng

TERMIN 1

    Medicin 1 150 p
    Vård- och omsorgsarbete 1 200 p
    Hälsopedagogik 100 p
    I termin 1 ingår det fyra veckors APL


TERMIN 2

    Vård- och omsorgsarbete 2 150 p
    Psykologi 1 50 p
    Specialpedagogik 1 100 p
    Psykiatri 1 100 p
    Etik och människans livsvillkor 100 p
    I termin 2 ingår det fyra veckors APL


TERMIN 3

    Äldres hälsa och livsvillkor 200 p
    Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 p
    Hemsjukvård 100 p
    Gymnasiearbete 100 p
    I termin 3 ingår det fyra veckors APL

För att få VO-college-diplom krävs dessutom att eleven har ett godkänt betyg i Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/svenska som andra språk 1. Om eleven saknar detta sedan skolgången i gymnasieskolan så kan denna fås som distansutbildning under valfri termin.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.