Gy-vux

Gymnasial Vux
Du kan lägga upp din individuella studieplan utifrån de mål du har. Vi erbjuder följande ämnen i mån av plats: svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Distansutbildingar
Det finns 90 kurser inom kärnämnen och allmänna ämnen att välja bland. Samtliga kan läsas i 100, 50 eller 25% eller egen individuell studietakt.
Du kan påbörja kurserna med stor flexibilitet året runt. Alla kurser är nationella, högskoleförberedande och studiemedelsberättigade. Utbildningen sker via webben.

Yrkesvux
Beroende på vilka statsbidrag vi får kan vi erbjuda yrkesutbildning på gymnaisenivå för vuxna. Just nu har vi utbildning till undersköterska inom Vård- och omsorgsprogrammet och utbildning inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Vi planerar efter statsbidrag och efterfrågan.

För information om vilka utbildningar som är aktuella kontakta Christina Löfgren.

Utbildningen kan också syfta till att ge grundläggande behörighet till högskolestudier eller behörighet till yrkeshögskolan.

Ansökan
Ansökan görs på följande blankett: Ansökan-gymnasialvuxPDF (pdf, 134.3 kB)

Studie- och yrkesvägledare
Christina Löfgren
0476-55299 
christina.lofgren@almhult.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.